Kuulutus

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätös

Maanantaina 27. heinäkuuta 2020

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 23.7.2020 tehnyt seuraavan päätöksen:

§ 14 Päättänyt myöntää Suomen Liikekiinteistöt SLK Oy:lle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan tiloille 740-547-11-1, 740-547-11-4 ja 740-547-11-7 Rauhalinnan huvilan alueella.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 31.7.2020.

Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 27.7.-31.8.2020 välisen ajan Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

 

Savonlinnassa 27.7.2020
Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut