Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Torstaina 30. heinäkuuta 2020

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Onnellinen Loppu Oy on tehnyt 29.7.2020 ympäristönsuojelupalveluille saapuneen

ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä

toiminnasta koskien 15.8.2020 klo 16:00 – 22:00 Aleksin aukiolla järjestettävää ulkoilmakonserttia.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 30.7. – 12.8.2020 Savonlinnan kaupungin virallisella

ilmoitustaululla, osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa, osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27,

57130 Savonlinna, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 29.7.2020

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT