Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 7. syyskuuta 2020

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 7.9.2020 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 4.9.2020 258 § Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Delete Demolition Oy on tehnyt 24.8.2020 ympäristönsuojelupalveluille ympäristönsuojelulain 118§:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista kiinteistöillä

RN:o 740-11-30-16 osoitteessa Harvonkatu 1 ja RN:o 740-11-30-16 osoitteessa Harvonkatu 3 ajalla 7.9.2020 – 15.1.2021.

Meluhaittaa aiheutuu rakennuksen purkamisesta sekä betonin ja tiilijätteen murskauksesta.

Murskausta suoritetaan maanantaista perjantaihin kello 07:00 – 18:00 välisenä aikana.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT