Kuulutus

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Maanantaina 14. syyskuuta 2020

Kaavoituspäällikön päätös 7.9.2020 § 26 rakentamista koskeva poikkeamishakemus

Hakija: Auli Eronen

Rakennuspaikka: Savonlinna, Verttilä 740-529-1-84

 

Kaavoituspäällikön päätös 7.9.2020 § 27 rakentamista koskeva poikkeamishakemus

Hakija: Mika ja Marja Härkänen

Rakennuspaikka: Savonlinna, Villa Nujula 740-547-8-6

 

Päätökset ja niihin kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 14.9. - 14.10.2020 välisen ajan Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

 

Savonlinnassa 14.9.2020

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut