Kuulutus

Vireilletulokuulutus ympäristöluvan muutos

Torstaina 10. syyskuuta 2020

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 10a LUVUSSA TARKOITETUSTA ILMOITUKSESTA

Herttuala Oy on tehnyt 9.9.2020 ympäristönsuojelulain 10a luvun mukaisen ilmoituksen koskien eläinsuojan toimintaa Anttolan kylän tiloille Pääherttuala (RN:o 740-580-24-14), Herttuala (RN:o 24:7), Hevoshaka (RN:o 25:7), Pata-aho (RN:o 24:12) sekä Jääniitty (RN:o 24:9). Toimintaa varten on vuokrattu lisäksi 2,8 ha tilasta Rauhala (RN:o 740-585-7-39).

Ympäristölupaan haetaan muutosta siten, että luvassa mainittu 1100 lampaan vuosituotantomäärä muutetaan eläinyksiköiksi, joka mahdollistaa 800 lampaan ja 200 sian vuosituotantomäärän.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 10.9-8.10.2020 Savonlinnan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27. Asiakirjat sisältävät selvityksiä toiminnan todennäköisistä vaikutuksista ympäristöön.

MUISTUTUKSET

Muistutukset lupahakemuksesta on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 10.9.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA