Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Perjantaina 11. syyskuuta 2020

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Savonlinnan Hankekehitys Oy on tehnyt 9.9.2020 ympäristönsuojelupalveluille saapuneen

ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää

aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien lauantaina 19.9.2020 kello 9:00 – 17:00 välisenä aikana

Olavinkatu 46-57 välisellä alueella pidettävää tapahtumaa. Meluhaitta aiheutuu äänentoistolaitteiden

käytöstä

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 11.-17.9.2020 Savonlinnan kaupungin virallisella

ilmoitustaululla, osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa, osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27,

57130 Savonlinna, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 11.9.2020

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT