Kuulutus

Ympäristölupa jätteiden ammattimainen käsittely

Keskiviikkona 7. lokakuuta 2020

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 28 §:N MUKAISEN LUPAPÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 7.10.2020 seuraavan ympäristönsuojelulain 28 §:n

mukaisen ympäristölupapäätöksen 30.9.2020 §163 Savonlinnan kaupungin virallisella

ilmoitustaululla:

Rudus Oy, ympäristölupa jätteen ammattimainen käsittely kiinteistöllä RN:o 740-20-36-19 osoitteessa

Myllypuronkatu 9, Savonlinna

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA