Kuulutus

Imatran seudun ympäristötoimi: Ympäristösuojelulain mukainen ilmoitus

Torstaina 8. lokakuuta 2020

Ympäristösuojelulain mukainen ilmoitus - Parikkalan Riistanhoitoyhdistyksen Oron ampumarata, Parikkala

Parikkalan Riistanhoitoyhdistys ry on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen olemassa olevasta Oron ampumaratatoiminnasta Parikkalassa, Oronmyllyn alueella osoitteessa Rajasuontie 236, 59310 Särkisalmi, kiinteistörekisteritunnus 580-413-6-74, om. Parikkalan kunta. Rata sijaitsee Punkaharjun/ Savonlinnan rajan tuntumassa.

Ampumaradalla on yhdistetty luodikko- ja hirvikiväärirata. Toiminnan pääasiallinen päästö ympäristöön on melu. Radan laukausmäärä on ollut nykyisellään n. 4000–laukausta vuodessa ja se voi tulevaisuudessa olla maksimissaan 9500 laukausta vuodessa.

Ilmoitushakemus on nähtävillä 8.10.-15.11.2020 Savonlinnan ympäristönsuojelupalveluissa, Savonlinnan kaupungintalolla, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristöinsinööri Helena Kaittola, p. 020 617 4630.

Jokaisella on oikeus esittää asiasta mielipiteensä ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, voivat tehdä muistutuksen. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa 15.11.2020 klo 15.00 mennessä Imatran seudun ympäristöviranomaiselle osoitteeseen: Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostilla osoitteeseen: ymparistotoimi@imatra.fi.

Imatralla 7.10.2020

Imatran seudun ympäristöviranomainen

Kartta: KTJ, Maanmittauslaitos, ampumarata = sininen symboli kuntarajalla