Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15.10.2020 nro 20/0139/3

Perjantaina 16. lokakuuta 2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain valitusasiassa.

Päätöskuulutus on saatavilla Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 15.10.2020-23.11.2020 välisen ajan.