Kuulutus

Kuulutus ELY-keskuksista haettavista harkinnanvaraisista valtionavustuksista

Perjantaina 16. lokakuuta 2020

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ilmoittavat haettaviksi ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen vuoden 2021 harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 valtion talousarviossa tähän määrärahaa.

Hakuaika alkaa 15.10.2020. Hakemukset ELY-keskuksille tulee toimittaa viimeistään 30.11.2020 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakutapaa (Aluehallinnon asiointipalvelu) tai vaihtoehtoisesti tulostettavaa lomaketta. Mikäli avustuksen hakuaika poikkeaa edellä mainitusta, ilmoitetaan siitä erikseen avustuksen kohdalla ja tarkemmassa hakuohjeistuksessa.

Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilla