Kuulutus

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätösten julkipano

Keskiviikkona 4. marraskuuta 2020

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 88 §:N JA 170 §:N MUKAISTEN LUPAPÄÄTÖKSIEN JULKIPANO

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 4.11.2020 seuraavat  ympäristönsuojelulain 88 §:n ja 170 §:n

mukaiset ympäristölupapäätökset Savonlinnan kaupungin virallisella

ilmoitustaululla:

RAKYL päätös 28.10.2020 § 181 Hakemus ympäristöluvan siirtämiseksi toiselle toiminnanharjoittajalle, Metsähallitus / Laatumaa

RAKYL päätös 28.10.2020 § 182 SP Putki JR Oy:lle kiinteistölle osoitteessa Lypsyniemenkatu 2 myönnetyn ympäristöluvan rauettaminen

RAKYL päätös 28.10.2020 § 183 Eläinsuojatoiminnalle myönnetyn ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä RN:o 740-552-4-5 osoitteessa Ristolantie 119

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA