Kuulutus

Itä-Suomen Aluehallintoviraston ilmoitus: Vesilain mukainen päätös

Tiistaina 3. marraskuuta 2020

Hakija: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan Vesi
Dnro: ISAVI/4748/2019
Päätösnro: 81/2020
Asia: Seppäharju 1 pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen, Savonlinna.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 3.11.–10.12.2020 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1645949, mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.