Kuulutus

Ympäristöluvan vireilletulokuulutus

Keskiviikkona 11. marraskuuta 2020

VIREILLETULOKUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Savonlinnan kaupungin kunnallisteknisten palveluiden ympäristölupahakemus ylijäämämaa-ainesten läjitystoimintaan kiinteistöllä Kaartilanranta RN:o 740-512-32-50.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 11.11.2020 – 10.12.2020 Savonlinnan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset lupahakemuksesta on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse

ymparistonsuojelu@savonlinna.fi ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 11.11.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA