Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 23. marraskuuta 2020

Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 23.11.2020 ympäristöpäällikön

viranhaltijapäätöksen:

20.11.2020 §348, Insinööritoimisto Marttila Oy, ympäristönsuojelulain 118§ mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta

tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Kurssikatu 22, Savonlinna.

 

Savonlinna 23.11.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta