Kuulutus

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Maanantaina 23. marraskuuta 2020

Kaavoituspäällikön päätös 20.11.2020 § 30 rakentamista koskeva poikkeamishakemus

Hakija: Tim Turunen ja Annikka Leinonen

Rakennuspaikka: Savonlinna, Kerimäki, 740-550-12-21 Anninranta

Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 23.11. - 30.12.2020 välisen ajan Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

 

Savonlinnassa 23.11.2020