Kuulutus

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätös

Maanantaina 23. marraskuuta 2020

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 19.11.2020 tehnyt seuraavan päätöksen:

§ 29 Päättänyt myöntää UPM Kymmene Oyj:lle maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan tilalle 740-548-4-56 Valkiajärvi.

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 24.11.2020.

Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 24.11.2020-4.1.2021 välisen ajan Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Savonlinnassa 23.11.2020
Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut