Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Torstaina 26. marraskuuta 2020

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Saimaan luonto- ja museokeskus / Savonlinnan maakuntamuseo on tehnyt 25.11.2020

ympäristönsuojelupalveluille ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää

aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista Riihisaaressa, Savonlinnan maakuntamuseon pihapiirissä.

Meluhaittaa aiheutuu pienimuotoisten ulkoilmakonserttien järjestämisestä aikavälillä 30.4.2021-

30.9.2021.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.11.2020 – 27.12.2020 Savonlinnan kaupungin virallisella

ilmoitustaululla, osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa, osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27,

57130 Savonlinna, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 26.11.2020

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT