Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Perjantaina 27. marraskuuta 2020

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on tehnyt 26.11.2020 ympäristönsuojelupalveluille

ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää

aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista ajalla 12.12.2020 Olavinlinnassa ja sen ympäristössä (Tuomaan

markkinat) sekä ajalla 13.12.2020 – 20.12.2020 Linnankadun itäpääty (Wanhan Savonlinnan

jouluviikko).

Meluhaittaa aiheutuu äänentoistolaitteiden käytöstä.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.11.2020 – 7.12.2020 Savonlinnan kaupungin virallisella

ilmoitustaululla, osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa, osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava kirjallisena osoitteeseen

Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköisesti ymparistonsuojelu@savonlinna.fi ennen kuulutusajan

päättymistä.

Savonlinnassa 27.11.2020

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT