Kuulutus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Ilmoitus kuulutuksesta

Torstaina 7. tammikuuta 2021

Asia:

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut 7.1.2021 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on ESAELY/179/2019.
Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Ahertajantie 2, Savonlinna.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 7.1. – 15.2.2021 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Savo.

Kuulutus

Päätös