Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 11. tammikuuta 2021

Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 11.1.2021 ympäristöpäällikön

viranhaltijapäätöksen:

8.1.2021 §1, Delete Demolition Oy, ympäristönsuojelulain 118§ mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta

tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Kuninkaankartanonkatu 5, Savonlinna.

Savonlinna 11.1.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta