Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Tiistaina 12. tammikuuta 2021

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Savonlinnan Vesi on tehnyt 11.1.2021 ympäristönsuojelupalveluille ympäristönsuojelulain

118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista

vesihuoltolaitoksen verkoston alueella 1.1.2021 - 31.12.2021 välisenä aikana. Melua ja tärinää

aiheutuu mm. louhinnasta, piikkauksesta, painepesusta ja kaivutöistä sekä roudansulatuslaitteiston ja

höyrynkehittimen käytöstä.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.1.-25.1.2021 Savonlinnan kaupungin virallisella

ilmoitustaululla, osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa, osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27,

57130 Savonlinna, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 12.1.2021

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT