Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 15. helmikuuta 2021

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 15.2.2021 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 8.2.2021 § 37 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala, kunnallistekniset palvelut on tehnyt 27.1.2021 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisistä toiminnoista Savonlinnan kaupungin alueilla 28.1.2021 – 31.12.2021 välisenä aikana. Melua ja tärinää aiheutuu kadunrakennustöistä (mm. päällystys, katuvalo rakenteet, katujen saneeraus) sekä puistojen perustamisesta ja saneerauksesta.

                                           

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT