Kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa hyväksytyt varausilmoitukset VA2020:0072 ja VA2020:0073

Keskiviikkona 10. helmikuuta 2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 10.2.2021 hyväksynyt seuraavat varausilmoitukset:

Varaaja: FinnAust Mining Finland Oy
Lupatunnus: VA2020:0072 ja VA2020:0073
Varausalueen sijainti: Enonkoski, Savonlinna
Varauksen voimassaolo päättyy: 2.11.2022

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 19.3.2021.
Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivulla https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset.
Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan alueen kuntien verkkosivuilla.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166