Kuulutus

Kuulutus, vireille tullut hakemus

Perjantaina 12. helmikuuta 2021

KUULUTUS:

VIREILLE TULLUT HAKEMUS

Tilalle Kosola, Haukanpelto RN:o 2:24, osoitteeseen: Pajukontie 42, 57230 Savonlinna, on haettu maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista lupaa lomarakennuksen, saunarakennuksen ja grillikatoksen rakentamiselle Lupapisteen asiointitunnuksella LP-740-2020-00739.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan
tilan Kosola, Mökinniemi RN:o 2:23 ja
tilan Kosola, METSÄ-KOSOLA RN:o 2:16
naapureille rakennuslupahakemuksen vireille tulosta (MRL 133 §, MRA 65 §).

Hakemus pääpiirustuksineen on nähtävillä Savonlinnan rakennusvalvonnassa ajanvarauksella (puh. 044-417 4694) tai ilmoittamalla sähköpostiosoitteenne pääsette tutustumaan asiakirjoihin www.lupapiste.fi sähköisessä asiointipalvelussa.
Asiakirjat ovat nähtävillä 26.2.2021 saakka.
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Mahdolliset kirjalliset huomautukset hakemuksen johdosta tulee toimittaa rakennusvalvontaan viimeistään 26.2.2021 klo 15.00.

Lisätietoja hakemuksesta: tarkastusinsinööri Raimo Biggs, puh. 044–417 4691

Savonlinna 12.2.2021

Rakennusvalvonta
________________________________________________________________________

Kuulutus julkaistaan

Ilmoitustaululla (asianosaisen yhteystietoja ei saatavilla)

Savonlinnan kaupungin kotisivuilla: www.savonlinna.fi/paatoksenteko/kuulutus
________________________________________________________________________