Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Keskiviikkona 17. helmikuuta 2021

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Pyhän Olavin Kilta ry on tehnyt 16.2.2021 ympäristönsuojelupalveluille ympäristönsuojelulain

118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista

Laitaatsillan taistelun muistomerkillä 22.5.2021 kello 12:00 – 12:30 välisenä aikana. Melua aiheutuu

ampumanäytöksestä mustaruutitykillä, -kivääreillä ja -pistooleilla.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 17. – 26.22021 Savonlinnan kaupungin virallisella

ilmoitustaululla, osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa, osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27,

57130 Savonlinna, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 17.2.2021

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT