Kuulutus

Kuulutus, vireille tullut hakemus

Torstaina 18. helmikuuta 2021

KUULUTUS:

VIREILLE TULLUT HAKEMUS

Tilalle Uus-Pihlajaniemi, Vastaranta RN:o 17:39, osoitteeseen: Hautalahdentie 24c, 58260 Kumpuranta, on haettu maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista lupaa varasto- ja autokatosrakennuksen rakentamiselle Lupapisteen asiointitunnuksella LP-740-2021-00121.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan
tilan Uus-Pihlajaniemi, Vastaranta RN:o 17:39
naapureille rakennuslupahakemuksen vireille tulosta (MRL 133 §, MRA 65 §).

Hakemus pääpiirustuksineen on nähtävillä Savonlinnan rakennusvalvonnassa ajanvarauksella (puh. 044-417 5077) tai ilmoittamalla sähköpostiosoitteenne pääsette tutustumaan asiakirjoihin www.lupapiste.fi sähköisessä asiointipalvelussa.
Asiakirjat ovat nähtävillä 4.3.2021 saakka.
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Mahdolliset kirjalliset huomautukset hakemuksen johdosta tulee toimittaa rakennusvalvontaan viimeistään 4.3.2021 klo 15.00.

Lisätietoja hakemuksesta: tarkastusinsinööri Jari Heiskanen, puh. 044–417 5421

Savonlinna 18.2.2021

Rakennusvalvonta
________________________________________________________________________

Kuulutus julkaistaan

Ilmoitustaululla (asianosaisen yhteystietoja ei saatavilla)

Savonlinnan kaupungin kotisivuilla: www.savonlinna.fi/paatoksenteko/kuulutus
________________________________________________________________________