Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus

Maanantaina 22. helmikuuta 2021

Asia

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 19.11.2020 nro 93/2020 vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa. Päätös koskee Pihlajaveden Potkunsalmessa sijaitsevan penkereen ja liettymien poistamista sekä laiturin siirtämistä, Savonlinna.

Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 19.2. – 19.3.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html