Kuulutus

Terveysvalvonnan toimialueen yleiset uimarannat uimakaudella 2021

Tiistaina 23. maaliskuuta 2021

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuoltojaosto on vahvistanut uimarantaluettelon vuodelle 2021 ja asettaa uimarantaluettelon yleisön nähtäville (§ 5, 19.3.2021). Uimarantaluettelo on nähtävillä kuntien virallisilla ilmoitustauluilla, Sosterin ilmoitustaululla ja Terveysvalvonnan internet-sivuilla: https://www.sosteri.fi/palvelut/terveysvalvonta/uimarannat/

Yleisöllä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia tai huomautuksia tästä uimarantaluettelosta 7.5.2021 mennessä.