Kuulutus

Savonlinnan kaupungin ympäristösuojelunmääräysten päivittäminen

Maanantaina 29. maaliskuuta 2021

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt 24.3.2021 § 59 lähettää lausunnolle ja mielipiteen esittämistä varten luonnoksen Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä. Luonnos on nähtävänä Savonlinnan kaupungin kotisivuilla 25.3.2021 alkaen.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet tulee esittää viimeistään 28.4.2021 osoitteella: Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, tai sähköpostitse osoitteella:

ymparistonsuojelu@savonlinna.fi

Tämä kuulutus julkaistaan Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla sekä Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 29.3.2021–28.4.2021.

Ympäristönsuojelumääräysten antaminen edellyttää kunnassa laajaa osallistumisen järjestämistä hallintolain 41 §:n mukaisesti. Tätä koskeva ympäristönsuojelulain 203 §:n mukainen kuulutus ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen aloittamisesta julkaistiin Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla ja Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 29.1.2020 –27.2.2020. Kuulutuksessa kuntalaisille varattiin mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Koronapandemian takia asiasta ei ole voitu järjestää yleisötilaisuuksia.

Lisätietoja asiassa antaa ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen(@)savonlinna.fi.

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA