Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Keskiviikkona 21. huhtikuuta 2021

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA

Peab Industri Oy on tehnyt 20.4.2021 Savonlinnan ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (yötyönä suoritettava asfaltointityö). Melua ja tärinää aiheutuu Kaakkolammen koneasemalla ja tieosuuksilla Laitaatsalmi ABC liikenneympyrä, Tulliportinkatu, Olavinkatu (SOKOS-Kirkkokatu ja Mertalan risteys. Toiminta ajoittuu ilmoituksen mukaan ajalle 17.-21.5.2021 ja 24.-28.5.2021

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 21.4 – 4.5.2021 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@savonlinna.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 21.4.2021

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT