Kuulutus

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta

Maanantaina 26. huhtikuuta 2021

Eläinsuojatoiminnan olennainen muuttaminen kiinteistöllä RN:o 740-513-10-10 osoitteessa Massilanmäentie 67.

Toimintaa laajennetaan siten, että ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uusi eläinsuoja (viileä pihatto) 154:lle lypsylehmälle ja 10:lle vasikalle. Kokonaiseläinmäärä ensimmäisen laajennusvaiheen jälkeen on 194 lypsylehmää ja 160 eläintä nuorkarjaa. Lisäksi rakennetaan 5 000 m3:n lietesäiliö ja kaksi laakasiiloa.

Toisessa myöhemmin toteutettavassa laajennusvaiheessa on tarkoitus rakentaa erillinen vasikkala ja laajentaa nyt rakennettavaa pihattoa siten, että kokonaiseläinmäärä laajennuksen jälkeen on 299 lypsylehmää ja 270 eläintä nuorkarjaa.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.4. - 26.5.2021 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Ilmoitusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.