Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulo

Perjantaina 30. huhtikuuta 2021

Monikoneet Konnu Ky hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 74 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle sekä ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaustoimintaa varten Haukiharjun maa-ainesalueelle kiinteistöille Punkaniemi RN:o 740–598–9–16 ja Hietikko RN:o 740–598–5–2. Toimintaa haetaan lisäksi aloitettavaksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 30.4. - 30.5.2021 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.