Elämyksellinen Saimaan sylissä –perusnäyttely avautui Riihisaaressa

Keskiviikkona 27. kesäkuuta 2018

Saimaan elämästä kertova Saimaan sylissä –perusnäyttely avautui Savonlinnan Riihisaaressa 5. heinäkuuta. Savonlinnan maakuntamuseon ja Metsähallituksen pitkän yhteistyön tuloksena syntynyt hitaasti vaihtuva näyttely kertoo maailman ainoasta Saimaasta ja sen asukkaista. Uusi perusnäyttely ja tiivis yhteistyö vahvistavat Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen roolia ympärivuotisena matkailu- ja käyntikohteena itäisessä Suomessa.

Saimaan sylissä –näyttely kertoo ihmisen ja luonnon yhteydestä Saimaalla, Saimaan alkuperäisestä asukkaasta norpasta ja sen suojelun menestystarinasta sekä höyrylaivakaupungin synnystä ja elämästä Saimaan keskeisessä solmukohdassa. Näyttelyn keskiössä on elämyksellisyys, jota tavoitellaan mm. erilaisilla näyttävillä audiovisuaalisilla ratkaisuilla perinteisiä keinoja kuitenkaan unohtamatta. Keskeistä vastuuroolia näyttelyprojektissa kantaneen museoamanuenssi Anssi Taskisen mukaan kiirettä on pitänyt, mutta kaikki uurastus kannattaa.

–On ollut mielenkiintoista työskennellä laajan ammattilaisjoukon parissa, ja lähestyä näyttelynrakentamisprosessia esimerkiksi äänisuunnittelun näkökulmasta. Ei näyttelyyn lukemaan tulla, vaan katselemaan, kuuntelemaan ja kokemaan. Seinillä olevat tekstimäärät on tarkoituksella pidetty minimissä. Kuitenkin aiheesta kiinnostuneelle tietoa kyllä löytyy, kertoo Taskinen.

Yhteisen luonto- ja kulttuurihistoriallisen näyttelyn sekä museon ja Metsähallituksen yhteistyö ei ole Suomessa uusi asia. Riihisaari-konseptissa onkin otettu mallia Siidasta, jossa toimii Ylä-Lapin luontokeskus ja Saamelaismuseo saman katon alla. Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus Riihisaaren toimintaa on ohjannut jo vuodesta 2009 yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on ollut vetovoimaisempi käyntikohde ja toiminnan resurssien turvaaminen. Rahoitus uudelle näyttelylle järjestyi lopulta Metsähallituksen vetämän SaimaannorppaLIFE-hankkeen ja Savonlinna kaupungin sijoittaman 100 000 euron vastinrahan kautta.

–Savonlinnan maakuntamuseon ja Metsähallituksen yhteistyö on yhdistänyt voimavaroja, mikä on mahdollistanut kiinnostavien näyttelyiden ja oheistapahtumien järjestämisen ja ennen kaikkea laadukkaamman asiakaspalvelun, kohdennetun yhteismarkkinoinnin ja tehokkaan viestinnän, joihin kaikkiin on voitu panostaa kasvavin yhteisresurssein, iloitsee Metsähallituksen Itä-Suomen puistoalueen asiakaspalvelupäällikkö Teppo Loikkanen.

Tyytyväisyyttä ei peittele myöskään museonjohtaja Mirjam Kosunen, jonka pitkän työhistorian aikana Saimaan sylissä –näyttely on jo Riihisaaren kolmas perusnäyttely.

–Haluan kehittää Riihisaarta kaupunkistrategian mukaisesti matkailullisesti vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Kuitenkin vähintäänkin yhtä tärkeää on muistaa kuntalaiset. Toivon, että kynnys piipahtaa Riihisaaressa olisi mahdollisimman alhaalla, ja että kaupunkilaiset ottaisivat Riihisaaren toiseksi olohuoneekseen, hymyilee Kosunen näyttelytyömaalla imurin varressa.

Saimaan sylissä, Riihisaari – Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus, Riihisaari, 57130 Savonlinna