Ajankohtaiset

Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinto 2020 haettavaksi

Perjantaina 22. toukokuuta 2020

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä julistaa haettavaksi Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinnon 2020

Palkinnon myöntämisen tavoitteena on nostaa esiin innostavia esimerkkejä rakennetun kulttuuriympäristön ylläpito-, kohennus- ja pelastustöistä. Palkinto voidaan jakaa myös rakennetun kulttuuriympäristön säilymisen edistämisen puolesta tehdystä erityisestä työstä tai projektista. Työn tulee olla valmistunut 1.5.2016 - 30.4.2020 välisenä aikana. Kohteen tulee sijaita tai työn tulee olla tehty Etelä-Savon maakunnan alueella. Työn suunnittelija ja kohteen omistaja voivat olla myös Etelä-Savon ulkopuolelta. Seuraavan kerran palkinto jaetaan vuonna 2022.

Aikataulu
Kunnat, yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt voivat ehdottaa esimerkillisiä kulttuuriympäristökohteita 15.6.2020 mennessä käyttäen sivun alalaidan linkin webropol-kaavaketta. Kukin taho voi ehdottaa enintään kaksi kohdetta. Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä varaa itselleen mahdollisuuden ehdottaa myös muita kohteita.

Kulttuuriympäristötyöryhmä valitsee esitetyistä kohteista finaaliehdokkaat, jotka esitellään kulttuuriympäristöpalkinnon internetsivulla ymparisto.fi-sivustolla kesän aikana. Palkinnonsaajan päättää kilpailuun erikseen kutsuttava tuomari syksyllä 2020. Kulttuuriympäristötyöryhmä voi jakaa myös kunniamainintoja.

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä on alueen kulttuuriympäristötoimijoiden yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on ylläpitää ja parantaa alueen kulttuuriympäristötietoisuutta sekä edistää Etelä-Savon kulttuuriympäristöjen säilyttämistä ja suojelua. Ryhmään on nimetty edustajat Etelä-Savon ELY-keskuksesta, Etelä-Savon maakuntaliitosta, Savonlinnan maakuntamuseosta, Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungeista, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savosta, Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksestä, Museovirastosta ja Metsähallituksesta.

Ilmoita palkintoehdokas: Kulttuuriympäristökilpailu 2020 (webropol-kaavake)

Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinnon verkkosivu ymparisto.fissä: Etelä-Savonkulttuuriympäristöpalkinto www-sivu.

Lisätietoa: Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedote.