Arkisto

Arkisto

Arkistoaineistoja on noin 30 hyllymetriä. Keskeisessä osassa on Saimaan sisävesiliikenteen historiaan liittyvä aineisto

Kokoelmassa on laivaliikennettä harjoittaneiden yhtiöiden ja yksityisten liikemiesten arkistoja, merikortteja 1890-1960-luvuilta, laivapiirustuksia ja matkailuesitteitä. 

Kokoelmassa on myös postikortteja, karttoja, konepiirustuksia ja lehtileikkeitä sekä perinnekeruu- ja tutkimusaineistoja.

 

Lisätietoja:

Liimatainen Kirsi, intendentti
  • Sivistystoimiala / Maakuntamuseo
Puh. 044 417 4461
Osoite: väliaikaistiloissa, Tottinkatu 6a, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: Nälkälinnanmäki
Sähköposti: