Tutkimus

Etelä-Savon ja Saimaan historiaa ja perinnettä

Savonlinnan maakuntamuseo tekee resurssiensa puitteissa myös tutkimustyötä sekä yhteistyötä muiden Etelä-Savon ja Saimaan historiaa ja perinnettä tutkivien ja tallentavien tahojen kanssa.

Museo-opas

Paikallismuseot

Etelä-Savossa noin 40 museota, joista ammatillisesti hoidetut museot sijaitsevat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Savonlinnan maakuntamuseo antaa virkatyönä ohjausta ja neuvontaa maakunnan sivutoimisesti hoidetuille kunnallisille museoille sekä yhdistysten ylläpitämille museoille.

 
museolaivoja

Purjehdushistoria

Savonlinnan maakuntamuseo on erikoistunut Saimaan kulttuurihistorian ja erityisesti Saimaan purjehdushistorian tallentamiseen ja tutkimukseen. Kokoelman helminä ovat höyrylaivat hinaaja Ahkera, kuunari Salama, matkustajalaiva Savonlinna ja höyrylotja Mikko.

 
Vanhoja rahoja

Arkeologia

Savonlinnan maakuntamuseo suojelee ja tutkii Etelä-Savon arkeologista kulttuuriperintöä yhdessä Museoviraston ja muiden viranomaisten kanssa.

 
telakka-alue

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö koostuu maisemista, rakennetuista ympäristöistä ja arkeologisesta perinnöstä, ja siinä näkyy ihmisen toiminta eli kulttuuri esihistoriasta nykypäivään. Perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille Suomen kansalaisille.