Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristöä kunnostetaan

Suomen perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille Suomen kansalaisille. Kulttuuriympäristöön kuuluvat arkeologinen kulttuuriperintö, rakennettu ympäristö ja perinnemaisemat

Maakuntamuseo on monien muiden viranomaisten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden kanssa pyrkinyt vaalimaan eteläsavolaista kulttuuriympäristöä. Maakuntamuseo osallistuu monin tavoin maankäytön suunnitteluun, kulttuuriperinnön suojeluun ja tiedon välittämiseen yhteisestä kulttuuriperinnöstämme.

Savonlinnan maakuntamuseon lausuntoja 2019

ESKU – Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta

Etelä-Savon kulttuuriympäristö kartoilla

Koppelj, sarani ja kokkitalli – opas maatalouden rakennusperinnön vaalimiseen Etelä-Savossa.

Etelä-Savon kulttuuriympäristöstrategia 2016–2020 – Kulttuuriympärisöohjelma sisältää lyhyen aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet, joilla kulttuuriympäristöä hoidetaan.

Korjauskortisto – Museoviraston korjauskortisto opastaa korjaamaan ja kunnostamaan vanhaa rakennusta oikein ja taloudellisesti.

Restaurointikuvasto – restaurointikuvasto on Museoviraston korjauskortistoa täydentävä korjausrakentamisen ja restauroinnin tietopaketti.

Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys – Rantasalmella toimiva riippumaton perinteisien korjausmenetelmien osaajakeskus.