Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristöä kunnostetaan

Vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille Suomen kansalaisille. Kulttuuriympäristöön kuuluvat arkeologinen kulttuuriperintö, rakennettu kulttuuriympäristö ja perinnemaisemat.

Savonlinnan maakuntamuseo vaalii monien muiden viranomaisten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden kanssa eteläsavolaista kulttuuriympäristöä. Museo toimii asiantuntijana, tarjoaa neuvontaa ja ohjausta, välittää tietoa sekä antaa lausuntoja kaava- ja lupaprosesseissa.

Savonlinnan maakuntamuseon lausuntoja 2019

Savonlinnan maakuntamuseon lausunnot 2020

ESKU – Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta

Etelä-Savon kulttuuriympäristö kartoilla

Koppelj, sarani ja kokkitalli – opas maatalouden rakennusperinnön vaalimiseen Etelä-Savossa.

Etelä-Savon kulttuuriympäristöstrategia 2016–2020 – Kulttuuriympärisöohjelma sisältää lyhyen aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet, joilla kulttuuriympäristöä hoidetaan.

Korjauskortisto – Museoviraston korjauskortisto opastaa korjaamaan ja kunnostamaan vanhaa rakennusta oikein ja taloudellisesti.

Restaurointikuvasto – restaurointikuvasto on Museoviraston korjauskortistoa täydentävä korjausrakentamisen ja restauroinnin tietopaketti.

Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys – Rantasalmella toimiva riippumaton perinteisien korjausmenetelmien osaajakeskus.

Lisätietoja

Paajanen Ilkka, rakennustutkija
  • Sivistystoimiala / Maakuntamuseo
Puh. 044 417 4468
Osoite: väliaikaistiloissa, Tottinkatu 6a, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: Nälkälinnanmäki
Sähköposti: