Rakennettu kulttuuriympäristö

Rakennettu kulttuuriympäristö

 

Savonlinnan maakuntamuseo hoitaa alueellisena vastuumuseona Etelä-Savossa rakennetun kulttuuriympäristön viranomaistehtäviä. Museo toimii asiantuntijana, tarjoaa neuvontaa ja ohjausta, välittää tietoa sekä antaa lausuntoja kaava- ja lupaprosesseissa. Teemme yhteistyötä monien muiden viranomaisten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden kanssa.

 

Aineistoa

Lausuntoja

Savonlinnan maakuntamuseon lausuntoja 2019

Savonlinnan maakuntamuseon lausunnot 2020

Rakennetun kulttuuriperinnön tietokantoja

ESKU – Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta

Etelä-Savon kulttuuriympäristö kartoilla

Avustuksia rakennusperinnön hoitoon

Museovirasto

ELY

Museoviraston aineistoa

Korjauskortisto – Museoviraston korjauskortisto opastaa korjaamaan ja kunnostamaan vanhaa rakennusta oikein ja taloudellisesti.

Restaurointikuvasto – restaurointikuvasto on Museoviraston korjauskortistoa täydentävä korjausrakentamisen ja restauroinnin tietopaketti.

Rakennetun kulttuuriperinnön toimijoita Etelä-Savossa

Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys – Rantasalmella toimiva riippumaton perinteisien korjausmenetelmien osaajakeskus.