Kaupunginjohtajan tervehdys

Savonlinna - Saimaan helmi

Savonlinna sijaitsee saarilla Saimaan sydämessä. Ruotsi-Suomen ja Venäjän välisen rajan turvaksi alettiin 1475 rakentaa Olavinlinnaa. Kaupunkioikeudet Savonlinna sai kreivi Pietari Brahelta jo vuonna 1639. Kaupungin kehitys sai ratkaisevan sysäyksen Saimaan kanavan rakentamisesta 1856. Savonlinna onkin Saimaan laivaliikenteen keskus. Uusi Saimaan kanava palautti yhteyden Itämerelle vuonna 1968. Savonlinnasta alkoi kehittyä myös vahva matkailukaupunki jo 1800-luvun lopulla. Kylpylä, Olavinlinna sekä vuonna 1912 ensimmäistä kertaa toteutetut oopperajuhlat ja valkokylkiset matkustajalaivat houkuttelivat jo tuolloin vieraita myös Pietarista. Vuonna 1973 pääosa Säämingin kunnasta liitettiin Savonlinnaan.

Savonlinna on noin 35 000 asukkaan vireä kulttuuri-, teollisuus-, palvelu- ja koulukaupunkikeskus. Oopperajuhlat ovat maailmankuulut. Puhdas luonto, hyvät palvelut ja monipuolinen kulttuuritarjonta sekä kaunis ja tunnelmallinen järvikaupunkimiljöö houkuttelevat Savonlinnaan vieraita kaikkialta maailmasta. Savonlinna on yksi Suomen kauneimpia kaupunkeja.

Myös koulutus ja osaaminen sekä vahva yritystoiminta ovat nykyään osa Savonlinnan kuvaa. Savonlinnassa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampus, jossa opiskelee noin 690 opiskelijaa. Lisäksi Savonlinnan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä on kehittynyt valtakunnallisestikin merkittäväksi toisen asteen opetuksen toteuttajaksi. Savonlinnassa on koko maassa tunnettuina opinahjoina esimerkiksi Kristillinen opisto, Tanhuvaaran urheiluopisto sekä Savonlinnan taidelukio ja musiikkiakatemia. Savonlinnan suurimpia teollisia yrityksiä ovat paperiteollisuudelle koneita ja laitteita sekä palveluja tuottava Savonlinna Works ja UPM-Kymmenen suuri vanerilevytehdas. Savonlinnassa on myös monia muita alallaan johtavia yrityksiä sekä runsas pienyrityskanta.

Monien vahvuuksien Savonlinna

Savonlinnan alue muodostaa tiiviin työssäkäynti- ja asiointialueen, jota leimaa tasapaino yhtäältä voimakkaassa maaseutumaisuudessa, vesistöisyydessä ja luonnonkauneudessa ja toisaalta kaupunkimaisuudessa tiiviisti rakennetun keskustan, nykyaikaisten yliopisto- ja muiden koulutusyksiköiden, kulttuuri- ja vapaa-aikalaitosten sekä korkeateknologian alan teollisuusyksiköiden ja perustuotantolaitosten kesken. Kuntayhteistyön vahvistamiselle onkin olemassa luontaiset edellytykset, mikä onkin yksi tulevaisuuden avainsana alueen vahvistamiseksi kovenevassa kilpailussa.

Elinkeinorakenteemme on monipuolinen, sillä maaseutuelinkeinojen lisäksi alueella on metalli- ja puuteollisuudessa suurteollisuutta, jonka ympärille on kehittynyt pk-yrityksiä. Vahva ja kehittyvä elinkeinorakenne yhdentyneenä koulutukseen ja osaamiseen luo vahvan pohjan Savonlinnan kehitykselle. Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa toteutettu kuitulaboratorio on yksi hyvä esimerkki osaamisen ja innovaatiotoiminnan verkostoimisesta yrityksiä kehittämään. Vahva ja vetovoimainen koulutusrakenteemme antaa edellytyksiä osaavan työvoiman turvaamiselle alueen yrityksille. Alueemme suuri mahdollisuus on toimivan elinkeinoyhteistyön kehittäminen Venäjälle erityisesti Pietarin ja Barentsin alueelle. Elinkeinoelämän kannalta liikenneyhteyksien - erityisesti rajanylityspaikan saaminen Parikkalaan- vahvistaminen on tulevaisuuden kehitykselle keskeistä.

Savonlinnassa yli 70 prosenttia työvoimasta työskentelee palveluissa. Savonlinna on erittäin vahva ja monipuolinen kaupan sekä hyvinvointipalveluiden keskus. Hyvinvointipalveluiden kilpailukykyisyyttä kehitetään terveyspiirihankkeella. Hyvinvointipalvelut muodostavat myös hyvinvointimatkailulle pohjaa.

Kylpylämatkailun ja kulttuurimatkailun kehittämiselle on alueella vahva pohja. Savonlinna on jo nyt Suomen kesän pääkaupunki. Savonlinnan alueella on ympäri vuoden tarjolla kansainvälisestikin arvioiden korkeatasoista kulttuuria oopperan, baletin, teatterin, Savonlinnasalin konserttien, musiikkiakatemian- ja opiston, Retretin ja muun taide-elämän sektoreilla. Tulevaisuudessa charter-lennot, kylpylän alueen vahva kehittäminen, majoituskapasiteetin lisääminen, kulttuuritapahtumien sekä ohjelmapalveluiden kehittäminen, historian tuotteistaminen sekä Venäjä yhteistyön rakentaminen ovat avainasioita kun matkailuelinkeinoa viedään eteenpäin. Tarvitaan myös lisää Savonlinnasalin kaltaisia vetovoimainvestointeja. Vahvojen yrittäjien ja yritysten avulla matkailuosaamiskeskittymää hyödyntäen näitä kehittämisvälineitä pystytään parhaiten hyödyntämään tuloksekkaaksi liiketoiminnaksi.

Savonlinnassa asutaan Suomen keskiarvoa väljemmin ja edullisemmin. Omakotiasumisessa on pyrkimys omarantaisten asuintalojen lisääntyvään rakentamiseen. Käytännössä koko keskusta on rakentunut tiiviiseen kaupunkimaiseen tyyliin saarille Saimaan syväväylän ja vesiliikenteen solmukohtaan. Savonlinnan yksi asumisen vahvuus ovatkin upeat järvimaisemat, koska kaupungin pinta-alasta lähes 40% on vettä.

Savonlinnan seutu - hyvän elämän seutu

Savonlinnan seudulla on vahva imago hyvän elämän seutuna - tunnelmallinen ja kaunis asumisympäristö, vahva palvelukeskus, korkeatasoiset kulttuuripalvelut, turvallisuus, puhtaus, kehittyvä elinkeinorakenne, vetovoimainen koulutus. Siten seutu tarjoaa hintatasoltaan, asumisviihtyvyydeltään ja palvelutarjonnaltaan hienot puitteet yrittämiselle, työssäkäynnille, opiskelemiselle ja harrastuksille. Tervetuloa Savonlinnaan!

Janne Laine
Kaupunginjohtaja 

 

Laine Janne
Laine Janne, kaupunginjohtaja
  • Keskushallinto / Kaupunginjohto
Puh. 044 417 4001
Fax (015) 525 0219
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: