Hanke

Hanke

Työllisyyden kuntakokeilussa kaupunki koordinoi pitkäaikaistyöttömien palvelua

Savonlinnan kaupunki on valittu työllisyyspoliittiseen kuntakokeiluun. Mukana ovat myös vuoden 2013 alussa Savonlinnaan liittyneet Kerimäki ja Punkaharju.

Työllisyyden kuntakokeilu on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen kuntaliiton yhteinen, hallituskauden kestävä hankepitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.

Kokeilussa viimeistään 12 kk työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle. Jokaisen pitkäaikaistyöttömän työllistymismahdollisuudet kartoitetaan ja edistymistä seurataan aktiivisesti. Savonlinnan kuntakokeilussa palveluja suunnataan erityisesti 500 p. Kelan työmarkkinatukea saaneille.

Kokeilussa on mukana yli 60 kuntaa 26 hankkeessa ja puolet Suomen pitkäaikaistyöttömistä.

Kokeilun tavoitteena alentaa rakennetyöttömyyttä ja lisätä pitkäaikaistyöttömien työelämäosallisuutta ja tukea heidän työllistymistään. Kokeilussa kunta koordinoi pitkäaikaistyöttömien palvelua, ja pitkään työttömänä olleiden palvelun päävastuu on kokeilussa kunnilla. Kuntakokeilussa yhteydet elinkeinoelämään ovat tärkeässä roolissa. Lähtökohtana on sovittaa yhteen yrittäjien ja työnhakijoiden tarpeet.

Kuntakokeilun toiminta on yrityslähtöistä. Toimialakohtaisissa tiimeissä ideoidaan yhteistyössä yritysten kanssa keinoja purkaa työllistämisen esteitä ja löytää uusia ratkaisuja rekrytointiin.

Ohjausryhmä

Kuntakokeilu-hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina Savonlinnan kaupungin perusturvalautakunta ja keskushallinto, Savonlinnan ja Etelä-Savon yrittäjäjärjestöt, työntekijäjärjestöt, oppilaitokset, kolmannen sektorin toimijat, työttömien yhdistys, seurakunta, TE-toimisto ja ELY-keskus.