Palvelut työnantajille

Palvelut työnantajille

Kuntakokeilun tavoitteena on ohjata työnhakijoita avoimille työmarkkinoille oikea-aikaisesti siinä vaiheessa kun osaaminen ja valmiudet vastaavat työnantajan tarpeita. Jos valmiuksien saavuttaminen vaatii työllistettävän ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä työpaikalla, niin käytettävissä ovat julkisen työvoimapalvelun tukimahdollisuudet työnantajalle ja työntekijälle.

Savonlinnan kaupungin kuntakokeilussa palvelemme yrittäjää monin tavoin. Autamme sopivan työntekijän löytämisessä sekä työllistämiseen ja työkokeiluun liittyvien sopimuspapereiden laadinnassa. Perehdytämme myös työntekijän työelämän pelisääntöihin.

Palveluksessamme on työvalmentajia ja he auttavat työntekijöitä pääsemään joustavasti kiinni työpaikan rutiineihin ja työtehtäviin. Työvalmentajien työpanos säästää yrittäjien työaikaa.

Tavoitteenamme on kouluttaa, valmentaa ja perehdyttää työnhakijoita työelämään sekä parantaa heidän ammattitaitoaan vastaamaan yrityksesi osaamistarpeita.

YRITYSNEUVOJAN PALVELUT

-  sovittaa yhteen yritysten ja työnhakijoiden tarpeita
- 
etsii yrityksistä palkkatuki, oppisopimus- ja työkokeilupaikkoja
- 
luo toimialakohtaisia tiimejä purkamaan niitä esteitä joiden vuoksi työ ja sen tekijä eivät kohtaa
- 
etsii keinoja pienentää yritysten riskiä palkata pitkäaikaistyötön
- 
pitkäkestoisen työpajan kehittäminen
- 
kunnallisten työllisyyspalveluiden kehittäminen

Henkilöä ei löytynyt