Hoivapuistoalueen kehittämishanke

Hoivapuistoalueen kehittämishanke 

Savonlinnan Hoivapuisto 2020 hankkeesta on käynnistetty esiselvityshanke ajalle 1.10.2010-31.3.2011.

Savonlinnan Hoivapuisto 2020 esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää Savonlinnan keskussairaalan ja pääterveysaseman ympäristön kehittämistä hoivapuistoalueena sekä palveluiden että infrastruktuurin näkökulmasta. Tavoitteena on kartoittaa alueella jo toimivien ja potentiaalisten uusien toimijoiden tarpeita ja tavoitteita sekä selvittää palvelurakenteiden uudistamismahdollisuuksia.

Keskeisimmät toimenpiteet ovat palvelutarpeiden ja -tarjonnan kokoaminen ja analysointi, nykyisten toimitilojen tilanteen kartoitus, uusien toimitilatarpeiden selvitys, maankäytön- ja toimintojen sijoittumisen alustava suunnittelu, toimijoiden sitouttaminen jatkotyöhön (rakenteiden uudistaminen, yhteistyö) sekä ehdotukset jatkotoimista ja -projektista. Selvitystyössä otetaan huomioon väestön ikärakenteen kehitys sekä julkisen palvelutuotannon kehittämis- ja uudistamistarpeet.

Hanketta ohjaamaan on perustettu ohjausryhmä, johon on kutsuttu kaupungin virkahenkilöiden lisäksi Sosterin ja Etelä-Savon maakuntaliiton edustus.