Pääskylahden alueen kehittäminen

Savonlinnan Pääskylahden teollisuus- ja yritystoimintojen kehittäminen

KEHITTÄMISHANKE 1.1.2010-31.12.2011

Strateginen tavoite

Strategisena tavoitteena on turvata ja vahvistaa mekaanisen puunjalostusteollisuuden toimintaympäristöä, UPM:n toimintaympäristöä ja luoda sijoittumisedellytykset UPM:n uudistuvaan ja laajenevaan tehtaaseen verkottuville yrityksille sekä materiaali-, ympäristö- ja bioenergiateknologiayrityksille.

Hankkeen sisältö

Hanke käynnistää teollisuus-, yritys- ja logistiikkatoimintojen alueen kehittämistyön, jossa suunnitellaan ja konseptoidaan uuden teollisuusalueen maankäyttö ja toiminnot.

Savonlinnan Pääskylahden aluetta koskeva teollisuus - ja yritystoimintojen kehittämishankkeen tarkoituksena on ideoida ja konseptoida alueelle soveltuvat yritystoiminnot ja maankäyttö, kartoittaa potentiaaliset yritykset ja investoijat ja käydä neuvottelut yritysten sijoittumiseksi alueelle.

Tavoitteena on saada alueelle kasvukykyistä yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja. Hankkeen painopisteenä on potentiaalisten yritysten kartoitus, neuvottelut ja esisopimukset Savonlinnan Pääskylahden alueelle.

Savonlinnan Pääskylahteen, Saimaan rannalle, muodostuu 12 hehtaaria uutta teollisuusaluetta, joka on Savonlinnan kaupungin omistama, vielä rakentamaton alue, jota kaavoitetaan teollisuus- ja varastoalueeksi. Savonlinnan kaupunki vuokraa tai myy alueelta tontteja edullisin ehdoin yrityksille. Alueen asemakaava valmistuu syksyllä 2011.

Kuvia alueesta

   
Pääskylahden projektialue  Syväsatama  UPM Oy 

 

Pääskylahti esite suomi Esite englanti Esite venäjä
Tutustu Pääskylahden
teollisuusalueeseen tästä
In English

по-русски

 

Yhteyshenkilö:

Tikkanen Kari
Tikkanen Kari, tekninen johtaja
  • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto
Puh. 044 417 4600
Fax (015) 515 946
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Savonlinnan kaupunki. Yhteistyötä tehdään Savonlinnan seudun kuntayhtymän kanssa (Yritystalo Schauman).

Yritystalo Schaumanin kotisivut: www.yritystalo.fi