TyöApaja-hanke

TyöApaja -hanke
1.1.2016 – 31.12.2017

TyöApajaverkko

Yhdessä siis työapajille! Savonlinnan kaupunki on käynnistänyt ESR-rahoituksen avulla TyöApaja –hankkeen, jonka tavoitteena on työelämän ulkopuolella tai muutoin heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN PARANTAMINEN (sosiaalinen osallistaminen tärkeässä roolissa hankkeessa).

Hankkeen asiakkaaksi ohjaudutaan eri yhteistyötahojen kautta tai itse yhteyttä ottaen.

TyöApajalla:

  • tehdään osaamiskartoituksia, työ- / toimintakyvyn mittauksia (hanke on mukana TTLn Kykyviisari –arviointimenetelmän pilotoinnissa
  • pari- / ryhmätoimintaa eri muodoissaan (asiakkaiden toiveiden/tarpeiden mukaan liikuntaa, ravitsemusta, terveyttä, päihteettömyyttä, vertaistukea
  • henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta (arjen taidot, työnhakuun liittyvä valmennus, jne.), nivelvaiheiden tukemista, mukana kulkemista, työhönvalmennusta, yksilöllisten työllistymispolkujen rakentamista

Tavoitteena on myös:

  • työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työllisyyttä tukevien palvelujen kehittäminen
  • työpajoissa tapahtuvan työvalmennuksen ja ohjaamisen kehittäminen (prosessit, laatukriteerit)
  • kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen alueellisesti (sisällöt, kriteerit)

Hankkeessa noudatetaan JOUSTAVAA, RÄÄTÄLÖIVÄÄ, JALKAUTUVAA työotetta.

TyöApajan työntekijät

Arja Väisänen, 044 417 4107 (hankevastaava)
Anne Makkonen, 044 417 4184
Johanna Kuutti, 044 417 4199

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)savonlinna.fi

”Toimisto” sijaitsee Työpaja Telakalla os.Telakkatie 9, huone 235

Työ-Apaja hankeinfo

Unelmien ammatit -teemapäivä! (Itä-Savo 7.6.2017)

 

Logot