Tietosuoja

DuuniPörssi -tapahtuman tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)

Tietosuojalaki (1050/2018)

Laatimispäivä 25.11.2019

Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki/työllisyyspalvelut

Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

puh. 044 417 4942

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna Tolvanen, palveluesimies, työllisyyspalvelut

puh. 044 417 4148, anna.tolvanen (at) savonlinna.fi

Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava

tietosuojavastaava (at) savonlinna.fi

puh. 044 417 4040

Rekisterin nimi

DuuniPörssi näytteilleasettajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

DuuniPörssi -rekrytointitapahtuman näytteilleasettajien ilmoittautumisten koontiin sekä tapahtuman markkinointiin työnhakija-asiakkaille. Rekisteriä hyödynnetään tapahtumaan liittyvään informointiin näytteilleasettajille. Näytteilleasettajien nimet verkko-osoitelinkkeineen julkaistaan näkyville Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden hallinnoimalle verkkosivulle www.duuniporssi.fi.

Tietoja saatetaan käyttää Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden mahdollisten tulevien rekrytointitapahtumien järjestämiseen liittyvään markkinointiin tapahtumassa mukana olleille näytteilleasettajille.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen.

Rekisterin tietosisältö

Näytteilleasettajien rekisteröitymislomakkeessa kysytään työnantajan, oppilaitoksen tai muun työllistämistä edistävän tahon perustiedot (nimi, yhteyshenkilö, toimiala, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite).

Kohtaannon parantamiseksi ja tapahtuman markkinoimiseksi työnantajilta kysytään näytteilleasettajaksi ilmoittautumisen yhteydessä tarkempia tietoja rekrytoitavien henkilöiden lukumääristä ja rekrytointitarpeista.

Näytteilleasettajilta kysytään lisäksi tietoja messutarpeista (esittelijöiden määrä, messupöytien määrä, sähkön tarve messuosastolla).

Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden ja Etelä-Savon TE-toimiston työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet rekisteritietoihin.

Henkilötietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan tapahtuman järjestäjätahoille (Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon TE-toimisto). Rekrytointitarpeisiin liittyvät kuvaukset julkaistaan DuuniPörssi -tapahtuman Facebook -sivustolla ellei näytteilleasettaja sitä erikseen kiellä. Kaikkia näytteilleasettajien tietoja voidaan hyödyntään tapahtuman markkinoinnissa.

Tietoja ei luovuteta EU tai ETA -alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään ainoastaan sen aikaa, kun se tapahtuman ja tehtävän kannalta on olennaista.

Henkilötietojen tietolähteet

Tietoja saadaan näytteilleasettajilta itseltään Webropol -kyselyllä sekä tarvittaessa sähköpostitse/puhelimitse tarkentavilla kyselyillä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja tietojen suojaus

Tiedot kerätään Webropol -palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus siihen.

B. Manuaalinen aineisto

Näytteilleasettajista tehdään tarvittaessa tapahtumajärjestelyjä varten tuloste, joka tuhotaan tapahtuman mentyä ohitse. Tulosteessa ilmaistaan näytteilleasettajatahot, toimiala sekä pöytä- ja sähkötarpeet tapahtuman suunnittelua varten.

Rekisteröidyn oikeudet

Näytteilleasettajan ilmoittamalla yhteyshenkilöllä ja muulla näytteilleasettajan työntekijällä tai edustajalla on oikeus

  • saada informaatiota henkilötiedon käsittelystä asianomaisessa rekisterissä
  • tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu
  • pyytää korjausta virheellisiin tietoihin
  • rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi