Hyppää sisältöön

MAHKU-hanke

Mahdollisuuksia maahanmuuttajille –hanke

MAHKU-hanke parantaa maahanmuuttajataustaisten pitkäaikaistyöttö-mien työllistymisvalmiuksia ja vahvistaa heidän osaamistaan työllistymistä tukevia palveluja kehittämällä.

Hankkeessa tuotteistetaan matalan kynnyksen palveluprosessi, jonka avul-la tehdään palvelutarpeen arviointi ja tunnistetaan maahanmuuttaja-asiakkaiden osaaminen ja osaamisen vajeet.

Hankkeen toimenpiteinä ovat mm.

 palvelupolun rakentaminen
 yksilö- ja ryhmäohjaaminen
 palvelutarpeen arviointi ja ohjaaminen työllistymistä edistäviin palve-luihin ja koulutuksiin
 kielitaidon kohentaminen esim. ryhmäkeskustelujen tuella
 yhteistyö eri toimijoiden kesken
 yrittäjävalmiuksien tunnistaminen ja yrittäjävalmennukseen ohjaami-nen

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-31.12.2020 ja sitä rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon ELY-keskus ja Savonlinnan kaupunki. Toteuttajana toimii Savonlinnan kaupunki/Työllisyyspalvelut.

Kysy lisää:

Leena Lauronen, leena.lauronen (at) savonlinna.fi, p. 044 417 4062

Logot