ROHKENE Työnhakupalvelu

ROHKENE Työnhakupalvelu

ROHKENE oli vuosina 2016-2018 toteutettu työllisyyshanke. Sen rahoittajina olivat Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon TE-toimisto. Hankkeessa avustettiin asiakkaita työnhaun eri tehtävissä ohjaten, neuvoen ja tarvittaessa käytännössä opastaen.

Hankkeeseen kuului myös aktiivinen yhteydenpito työnantajiin sekä työnhakijoiden toimiminen erityisessä yhteistyöryhmässä, "Rohkenelaiset". Ryhmän tavoitteena oli vertaistuen, keskustelujen, informaation hankinnan yms. avulla saada työnhakijat paremmin jaksamaan työnhaun usein raskasta prosessia.

Rohkene sai asiakkailtaan tutkitusti hyvää palautetta. Siihen voi tutustua liitteenä olevasta tiedostosta.

 

Asiakaskyselyn tulokset

 

 

Savonlinnan kaupunki
TE-logo