Hyppää sisältöön

10 Tiimi

Työvalmennustiimi

Avotyötoiminnassa vahvistetaan ja kehitetään työelämävalmiuksia sekä tavoitteena on saada Työpaja Telakan valmentautujia palkkatyöhön ja työkokeiluun. Avotyö on osa Telakan työtoimintaa, mutta tapahtuu talon ulkopuolella savonlinnalaisissa yrityksissä.

Avotyöt suunnitellaan asiakkaan toimintakyvyn ja tarpeen mukaan. Ohjaaja on asiakkaan mukana yrityksessä ja motivoi asiakasta tekemään työtä mahdollisimman itsenäisesti sekä auttaa tarvittaessa. Ohjaus on yksilöllistä, eri tehtävien ja yritysten vaatimusten mukaan. Periaatteena on, että valmentautuja tekee työtä ja ohjaaja tukee asiakasta tarvittaessa. Valmentautujaa motivoidaan positiivisella otteella, tuoden esille valmentautujan omia taitoja ja voimavaroja. Nostetaan esille asiakkaan onnistumisia ja hyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan valmentautujan vastuuta omasta elämästä ja tuetaan elämänhallinta taitoja. Ohjaaja puhuu valmentautujan kanssa samaa kieltä ja työskentelee yhdenvertaisesti, vaikka vastuu on ohjaajalla. Motivointi on asiakaskohtaista. Arvopohjana on ajatus siitä, että jokainen osaa ja pystyy tekemään työtä omien taitojensa ja kykyjensä mukaan. Ohjaajan tehtävänä on etsiä valmentautujalle sopiva työ. Työskentelyssä huomioidaan myös kehittyminen ja uuden oppiminen sekä tuodaan se asiakkaan itsensä tietoon. Ohjaajan ja valmentautujan välinen vuorovaikutus perustuu luottamukseen ja samanvertaisuuteen sekä kokemuksen jakamiseen. Tiimin erityispiirteisiin kuuluu että, valmentautujat saavat arvokasta työkokemusta ja mahdollisuutta tutustua työelämän sääntöihin. Sosiaaliset taidot paranevat sekä valmentautujat oppivat uusia taitoja. Työvalmennus tuo myös rytmiä elämään ja vaihtelua työpäiviin. Etsimme uusia ja innovatiivisia työskentelytapoja asiakkaillemme ja pyrimme kehittämään toimintaa asiakaslähtöisesti. Asiakkaat tulevat kuuluksi ja heidän mielipiteillään on väliä. Asiakkaat saavat myös viikosta henkilökohtaista ohjausaikaa.

Tiimin vahvuuksiin kuuluu sosiaalisuus, yhteistyötaidot, hyvät neuvottelutaidot sekä ennakkoluulottomuus. Tiimi puhaltaa joka tilanteessa yhteen hiileen ja yhteisen tavoitteen vuoksi.

Yhteystiedot

Mikko Kontinen 044 417 4088
Johanna Kaikkonen 044 417 4199
Hanna Nousiainen 044 417 4198

TYÖPAJA TELAKKA
Telakkatie 9, 57230 Savonlinna