Hyppää sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilu

Savonlinnan kaupunki on hyväksytty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaiseen työllisyyden kuntakokeiluun, jossa kunnan ja TE-hallinnon resurssit yhdistetään kunnan työnjohdon alle. Alkava kuntakokeilu on jo kolmas, Savonlinnan kaupunki oli mukana ensimmäisessä kuntakokeilussa. Nyt alkava kuntakokeilu on sisällöltään erilainen. Tässä kuntakokeilussa kunnille siirtyy myös palveluiden järjestämisvastuu kuntakokeiluun siirtyvien asiakkaiden osalta. Kokeiluun siirretään TE-palveluista Kelan työmarkkinaetuutta saavat asiakkaat, alle 30- vuotiaat nuoret sekä maahanmuuttajat, noin 1750 asiakasta. Kaupunki vastaa asiakkaiden työllistymistä edistävistä toimenpiteistä. Kokeilu alkaa 1.3.2021 ja kestää 31.12.2024 asti.

Työllisyyden kuntakokeilu sijoittuu Savonlinnan kaupungin työllistämispalveluihin ja kuntakokeilua johtaa työllisyyspalveluiden päällikkö Anna Tolvanen. Työllisyyspalveluiden henkilöstöstä siirtyy kuntakokeiluun TYPin, Nuorten Ohjaamon sekä maahanmuuttajapalveluiden henkilöstöä. Myös osa Työpaja Telakan työllistämispuolen henkilöstöstä siirtyy työskentelemään kokeilussa. TE-palveluista siirtyy 10 henkilöä kaupungin työnjohdon alle työskentelemään kuntakokeilussa. Kuntakokeilun työntekijöitä kutsutaan omavalmentajiksi, yhteensä heitä on 17,5. Lisäksi kuntakokeilussa työskentelee ammatinvalinnan psykologi, koulutussuunnittelija, kaksi terveydenhoitajaa ja kaksi palveluneuvojaa.

Kokeilutoimisto sijaitsee Olavinkatu 27 F-tiloissa, johon asiakkaat ohjataan. Nuorten palvelut järjestetään Nuorten Ohjaamolla tai kokeilutoimistolla. Maahanmuuttaja-asiakkaita palvellaan kaupungin maahanmuuttajatoimistolla (Olavinkatu 40).

Kokeilun tavoitteet ovat:

  • Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukeminen
  • Työnhakijoiden tehostettu palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
  • Kustannustehokkaiden ja yhtenäisempien palveluprosessien aikaansaaminen
  • Työllisyysasteen nosto
  • Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden vaikuttavuuden parantaminen

Kokeilulla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut ovat tällä hetkellä jakautuneet sekä valtion että kuntien vastuulle.

Kokeiluissa sovelletaan tehostettua palvelumallia, joka voi perustua mm. työttömien yksilöllisempään kohtaamiseen, vahvan alun periaatteeseen ja/tai tehostettuun palvelutarpeen arviointiin. Kokeilussa työskentelee kaksi terveydenhoitajaa, jotka osaltaan edesauttavat työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamista. Kokeilussa tehdään myös vahvaa yhteistyötä Itä-Savon koulutuskuntayhtymän sekä elinkeinopalvelujen kanssa.

Savonlinnan kuntakokeilu järjestetään omavalmentaja-mallilla, jossa jokaiselle asiakkaalle tulee omavalmentaja. Yhdellä omavalmentajalla on maksimissaan 100 asiakasta. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisen palvelun ja palveluihin ohjaamisen. Tavoitteena on työllistymisen esteiden poistaminen.

Työllisyyden kuntakokeilu