Hyppää sisältöön

Lomakkeet

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitteluista opinnoista KK621 Word PDF

Perustelut koulutustarpeelle KK623 Word PDF 

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista kotoutumislain mukaisista opinnoista KK0714 Word PDF 

Sopimus työkokeilusta työpaikalla KK682 Word PDF 

Työkokeilun palautelomake (työnantaja) KK690 Word PDF

Työkokeilun palautelomake (työkokeilija) KK690b Word PDF

Poissaoloilmoitus KK691 Word PDF

Palaute terveystarkastuksesta terveyskeskuksessa KK910 Word PDF

Suostumus terveydentilaa koskevien tietojen luovuttamisesta työnantajalle KK911 Word PDF

Hakemus matka- ja yöpymiskustannusten korvaamiseen KK611 Word PDF

Asioinnista haettava korvaus KK612 Word

Palkkatukihakemus KK320 Word PDF

Palkkatuen maksatushakemus, kaikki työnantajat paitsi kunta ja kuntayhtymä (palkkatukipäätökset 1.1.2015 alkaen) Word PDF

Ilmoitus palkkatuella palkattavan/palkatun työntekijän siirtämisestä toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) työtehtäviin KK323 Word PDF

Hakemus starttirahasta KK325 Word PDF

Jatkohakemus starttirahasta KK352  Word PDF

Valtakirja asioiden hoitamiseen kokeilualueen kunnassa KK912 Word PDF